درباره ما

راک تک شاید یک فروشگاه کوچک باشد و برگه برنده از لحاظ تنوع کالا، قیمت پایین تر ویا ارسال سریع تر نسبت به رقبای بزرگ تر خود نداشته باشد ولی در راک تک ما سعی میکنم از همین کوچک بودن استفاده ببریم تا بیشتر به نظرات شما احترام بگذاریم، کالا های خود را با وسواس بیشتری خریداری کنم و امکانات بیشتری مثل مشاوره بهتر در امر خرید را و پشتیبانی را به شما اريه دهیم.

شاید بتوان راک تک را با بقالی عباس آقا مقایسه کرد که چند سالی هست مشتری آن هستید با آن سلام و الیک دارید در موقع خرید اطمینان دارید که جنس خوبه رو خریدید و خلاصه یک رابطه دوستان و صمیمی دارید. حالا ما هم سعی می کینم این حس را از طریق این فروشگاه به شما انتقال دهیم.

تضمین راک تک:

  • در راک تک ما همیشه جنس ارجینال خریداری میکنیم و به هیچ عنوان جنس متفرقه نمی فروشیم.
  • مشاوره هنگام خرید داشته باشیم تا شما بهترین خرید را داشته باشید.

ما با محدود کردن اینترنت مخالفیم